1

فسفات : توسط آنزیم فروکتوز 1وsix بیس فسفاتاز

News Discuss 
در افرادي که اختلال در ترشح انسولين دارند فروکتوز thirty درصد کمتر از گلوکز توانايي ترشح انسولين را افزايش مي دهد . از این انرژی ذخیره شده در پیوندهای پرانرژی گلوکز (که اکنون به دو موکلول گلیسرآلدهید ۳-فسفات تبدیل گردیده) برای تشکیل زیستمولکولهای پرانرژی مورد نیاز یاخته مانند ATP https://benitoi580jsc3.bimmwiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story