1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
دایرة‌المعارف گرایشات جنسی به عنوان مثال، آریستوفان آنها را euryprôktoi به معنای "آب های پهن" می نامد و آنها را مانند زنان به تصویر می کشد. بر عکس هم هست، زنی یا دختری که عاشق یا کشش به بای سکشوال های مرد میشه که بیشتر گرایش به همجنس (مردها) https://www.ted.com/profiles/32759808

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story