1

نگاهی به کمپین پاییزی شهر فرش / برگ ریزان تبلیغاتی - فرصت امروز

News Discuss 
همچنین بسیاری از رومیها در ضمن لشکرکشی دولت روم یا بعنوان تجارت بممالك شرقی رفتند و سنوات عديده میان اجانب بسر بردند و بدینواسطه آداب و رسوم و معلومات و خیالات جديده دیدند و با آنها مأنوس شدند و بتدریج آداب و رسوم قديمه خویش را رها کرده ترتیبات http://donovang36j6.blogsmine.com/9275323/آخرین-اخبار-شهر-فرش

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story