1

فرش دستباف کدام شهر بهتر است

News Discuss 
ولی چنانکه گمان میرفت علمای «شریعتخواه» بایرادهایی برخاستند، و در چند «اصل» ناهمداستانی نمودند. چون در نجف سید کاظم یزدی که یکی از مجتهدان بنام و خود از ردهٔ آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندرانی میبود، و دسته بزرگی از ایرانیان باو «تقلید» میداشتند، راه حاج شیخ فضلالله را http://zanes19p4.link4blogs.com/29734821/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story