1

Indicators on ثبت موسسه You Should Know

News Discuss 
افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر https://simonpf5bo.affiliatblogger.com/58315517/سایت-ثبت-شرکتها-for-dummies

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story