1

نمونه قرارداد خرید ملک در ترکیه✔️【بررسی انواع قرارداد+PDF قرار دادها】

News Discuss 
برای اخذ پاسپورت ترکیه هم مانند کشورهای دیگر راههای مختلفی وجود دارد که فرد میتواند با سنجیدن شرایط خود یکی از این روشها را انتخاب کند. اگر با درخواست فرد موافقت شود مجوز یک سالهی قابل تمدیدی اعطا میشود. بازار بشیکتاش در یک پارکینگ دو طبقه برقرار میشود و https://socialmediainuk.com/story9678725/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story