1

Mekong Smart City - An Overview

News Discuss 
+ Mekong Industry Zone: KCN sạch rộng one.000 ha tại TP Hồng Ngự; + Mekong Agro Center: khu nông nghiệp natural and organic; trung tâm nghiên cứu; sản xuất giống cây trồng được áp dụng công nghệ cao Trong số những địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Lengthy https://expressbatdongsan.com/mekong-smart-city/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story