1

The best Side of wabo111

News Discuss 
3 Hoofdstuk XVIII van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van door een orgaan van een waterschap bij of krachtens dit hoofdstuk genomen besluiten en niet-schriftelijke beslissingen, gericht op enig rechtsgevolg. 3 Voor de toepassing van dit artikel is niet vereist dat op het tijdstip waarop de in https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story