1

Wabo Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
G. het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, 3 Het bevoegd gezag stelt de bij algemene maatregel van bestuur en, in gevallen als bedoeld in artikel 2.two, de bij de betrokken verordening aangewezen bestuursorganen of andere instanties in gevallen die https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story