1

About منقل

News Discuss 
کباب پز ریلی آنطوری که کباب زغالی کباب خوشمره و آبدار درست می کنه کباب نمی پزه. ابعاد دستگاه کباب پز ریلی تقریباً بزرگ است و جای زیادی را اشغال خواهد کرد. بنابراین در طراحی آشپزخانه صنعتی باید جایی مخصوص آن در نظر گرفته شود. با توجه به محدودیت فضا، https://redhotbookmarks.com/story12955061/the-5-second-trick-for-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story