1

Mekong Smart City, Dự án thành thị thông minh thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương mại nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thị thành thông minh thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ kiểu mẫu cho ĐBSCL. Dự án có quy mô lên đến 7500 ha, tập kết phổ biến https://bookmarkpagerank.com/story13156753/mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-th%C3%B4ng-minh-thu%E1%BB%99c-th%E1%BB%8B-x%C3%A3-t%C3%A2n-ch%C3%A2u-an-giang-v%C3%A0-huy%E1%BB%87n-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-s%E1%BA%BD-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-l%C3%AAn-1-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-nh%C3%A0-cung-c%E1%BA%A5p-ki%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-cho-%C4%90bscl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story