1

جهت شستشوی ظروف چینی از اسفنج مخصوص استفاده شود

News Discuss 
اگر این قیمت را باور کردید حتما به این فکر میکنید که حتما برای افراد خاص سفارشی وارد میشود و خیلی عمومی نمیتوان دید. نمک پاش و فلفل پاش ها در هر سرویس غذاخوری وجود ندارد مگر برای سرویس غذاخوری هایی با تعداد پارچه بالا اما اگر می خواهید https://bookmarknap.com/story2396812/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%861400-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story