1

کتاب صوتی اثر مرکب Options

News Discuss 
این کتاب قوانین پویایی و دینامیک اجرام عالم را بیان می‌کند؛ چیستی قوانین و اثراتش مطرح می‌سازد. پیشرفت‌های علمی دنیای فیزیک نظری و کیهان‌شناسی از سوی نویسندگان به‌خوبی با چارچوب خوبی عرضه‌شده است. هاوکینگ و ملودینو در این مسیر می‌خواهند بگویند که باید طرح بزرگ جهان و هماهنگی و هارمونی https://zion478g5.wiki-promo.com/5511694/not_known_factual_statements_about_کتاب_صوتی_رایگان_فارسی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story