1

مفتول گالوانیزه | بررسی خرید سیم گالوانیزه

News Discuss 
در این زمینه هیچ پوششی بهتر از پوشش گالوانیزه عمل نخواهد کرد. می توان با افزودن آلومینیوم به روی مقاومت خوردگی آن را بالا برد . از طرفی در مقایسه با همتای ایرانی خود در برابر زنگ زدگی، مقاومت کمتری دارد. بعد از غوطه ور شدن در وان روی، با https://andresubty76407.blog2news.com/18764829/مفتول-گالوانیزه-حقایق-ناشناخته-در-مورد-خرید-سیم-گالوانیزه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story