1

قیمت کمپرسور باد ۵۵۴ لیتری مدلPSM۵۰۰

News Discuss 
این برای کشاورزانی که می خواهند جایگزینی برای پمپ های برقی باشند که می توانند در هنگام طوفان یا قطع شدن منبع برق از کار بیفتند ، مفید است. برای بررسی میزان فشار داخل منبع انبساط بسته و یا شارژ دوباره آن به یک فشارسنج و یک پمپ هوا https://ztndz.com/story9570210/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%DA%A9

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story