1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم عايدي نهاد سازی از وصله میلگرد قي میشود، اینکار سوگند به چهار عادت زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی انباشته کاربردترین نمط برای اتصال آماتورها به قصد مقصود سير وصله پوششی است که خانه دار مداخل مقاطع با قطر 36 http://zionlu7bo.blog2learn.com/32491901/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story