1

از کجا می توان تعمیر صفحه ساعت اپل را تهیه کرد؟

News Discuss 
اما حتی اگر از قبل در مچ دست هستید ، خرید ساعت جدید از نظر طراحی بسیار طاقت فرسا است. که منصفانه است! رولکس پل نیومن در سال 2017 تقریبا 18 میلیون دلار فروخت. - سام شوبه آنها کلاسیک هستند. "کوزوبک می گوید: "در دنیای ما مردم نمی گویند" Datejust https://health.amediaservices.com/story/chgwnh-my-twnm-sfhh-st-pl-khwd-r-thbt-khnm/?status=approved&submitted=1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story