1

The Greatest Guide To وبلاگ مسائل سیاسی

News Discuss 
دو قنوت دارد در رکعت اول قبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع(حداقل تعداد افراد پنج نفر است یک امام جمعه و چهار ماموم ). یازده مورد است:بول(ادرار)-غائط(مدفوع)-منی-مردار-خون-سگ-خوک-کافر-شراب-فقاع(از جو گرفته می شودو به آن آبجو گفته میشود)-عرق شترنجاست خوار ۱۵۴) اعمال شبهای قدر؟ نمازقدر، نمازصد رکعتی دعای https://waylon2i83a.tokka-blog.com/7438584/the-smart-trick-of-وبلاگ-مسائل-سیاسی-that-no-one-is-discussing

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story