1

شرایط شرکت دانش بنیان نوپا Secrets

News Discuss 
ما در حوزه اقتصاد به شعار "نه شرقی نه غربی" اعتقاد نداریم بنیاد نخبگان بقیه کارهای مورد نیاز را برای حمایت از شرکت انجام میدهد. میخواستم ببینم هزینه ثبت شرکت دانش بنیان برای هر نوع شرکت یکی هست؟ و تعرفه ثبت دانش بنیان چقدره؟ همچنین این موسسه به وسیله وکیل https://lane0r92t.eedblog.com/8749713/چگونه-شرکت-دانش-بنیان-ثبت-کنیم-options

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story