1

The Single Best Strategy To Use For Ulthera คือ

News Discuss 
ท่านี้ช่วยอะไร ? : กระชับกล้ามเนื้อช่วงอกและไหล่ ข้อดี : ไม่เจ็บ ! ไม่จำเป็นต้องทายาชาก่อน ที่สำคัญราคาสบายกระเป๋ากว่าวิธีอื่น ๆ อีกด้วย ผลการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล หรือ พลังงานลงไม่ถึงชั้นที่ต้องการ หลังการรักษา ในบางราย อาจมีผิวแดงขึ้นเล็กน้อย แต่ก็จะหายไปเอง ภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และ คุณสามารถ สามารถยกกระชับได้เทียบเท่ากับการผ่าตัด และวิธีนี้ เพราะหลายคนบอกว่าช่วยยกกระชั... https://ulthera96184.blogdemls.com/10112626/5-easy-facts-about-ulthera-ท-ไหนด-described

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story