1

و چه تجربه‌ای دارند، خريد کتاب دعا و طلسم باید در ذهنیت عبادت خود تجدید نظر کنند؛

News Discuss 
در یوحنا 4: 1-26 ، می بینیم که مرکز پرستش خدای یگانه است. بنابراین، کسانی که می‌گویند: «از عبادت امروز لذت بردم» یا می‌خواهند بفهمند در عبادت چه احساسی دارند و چه تجربه‌ای دارند، خريد کتاب دعا و طلسم باید در ذهنیت عبادت خود تجدید نظر کنند؛ زیرا فقط خود https://www.reddit.com/user/bansistav/comments/vlakbe/خريد_کتاب_دعا_و_طلسم_بیشترین_کاربرد_این_مفهوم_در/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story