1

حقایقی درباره افکار منفی فاش شد

News Discuss 
آزادی عاطفی اغلب تکنیک “ضربه زدن” نیز نامیده می‌شود. تکنیک آزادی عاطفی، عبارت است از کلامی کردن مسئله یا مشکل موجود با استفاده از یک عبارت تأکیدی به همراه ضربه زدن به نقاط انرژی روی بدن. به‌عنوان بخشی از فرایند درمان باید اجازه بدهیم این افکار در ذهن سیال باشند.» https://www.janbalaghi.com/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story