1

چگونه برای جلوگیری از اتلاف پول با کتری قوری؟

News Discuss 
رابرت پناک از سال ۱۹۹۶ بدین سو در مجموعهای از کتاب و مقاله از اصطلاح ناتورالیسم روشمند برای روشنسازی این معنا استفاده کرد که روش علمی خود را به توضیحات طبیعی محدود کرده پروای وجود یا نبود امر فرا طبیعی نمیکند و آنطور که آفرینش گرایان و مدافعان نظریه https://louis904ix.sharebyblog.com/14535209/زندگی-مرگ-و-کتری-قوری

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story