1

دنیای دیجیتال در سال 2022 - An Overview

News Discuss 
چنین قضاوتی راهگشا نیست. ما محکوم به همزیستی با فناوری هستیم و خوشبختانه یا شوربختانه اولین نسل در ایران هستیم که در طول تاریخ ایران در عصر دیجیتال زندگی می‌کنیم. این زندگی حتما با اضطراب، نگرانی، سرگشتگی و گمگشتگی و با آزمون و خطا همراه است. ما در افسونگری فناوری http://soft.udm4.com/go/?go=https://Mytopgrade.com/groups/%d8%af%d9%87-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story