1

آیا تاسیساتی و لوله کش پول زیادی به دست می آورد؟

News Discuss 
تاسیسات مکانیکی که به باور بسیاری از افراد اصلیترین بخش تاسیسات ساختمانی است و قلب تپنده آن محسوب میشود. 5-50- پیمانکار موظف است همکار لازم را با سایر پرسنل و پیمانکاران به عمل آورده، به قسمتی که انجام عملیات موضوع این قرارداد منانع پیشرفت سایر عملیات اجرایی پروژه نگردد. http://elliotqmhc615050.targetblogs.com/14875427/9-روش-تضمینی-رفع-گرفتگی-لوله-فاضلاب-آشپزخانه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story