1

بزرگترین راهنمای باور و قانون جذب -

News Discuss 
مطالعه و تحقیق و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور همچنین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای اجرای مأموریت خود و ایفای نقش در جهت افزایش ظرفیت‌های صنعت برق‌آبی کشور در نقش یک نهاد توسعه‌ای توانمند ظاهر شده و ضمن ایجاد ارتباط مؤثر و هماهنگ با سایر https://www.janbalaghi.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story